двусмислен

двусмислен
двусмѝслен, , <-и>
прил
1. (с двоен смисъл) a dòppio sènso
2. (двузначен) ambìguo

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • двусмислен — прил. двузначен, двояк, неясен, смътен, противоречив, съмнителен, подозрителен, загадъчен, мистериозен, неразбираем, неопределен прил. двоен прил. неясно формулиран …   Български синонимен речник

 • алегоричен — прил. символичен, фигуративен, иносказателен, двусмислен …   Български синонимен речник

 • двоен — прил. двусмислен …   Български синонимен речник

 • двояк — прил. двоен, двукратен, двойствен прил. двузначен, двусмислен …   Български синонимен речник

 • загадъчен — прил. тайнствен, мистериозен, таен, потаен, неведом, енигматичен, проблематичен, несигурен, неясен, странен, съмнителен, скрит, прикрит, мъчен, труден, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, заплетен, оплетен прил. неразбираем, двусмислен прил.… …   Български синонимен речник

 • неопределен — прил. несигурен, неточен, неустановен, съмнителен, объркан, колеблив, неясен, мътен, мъгляв, смътен, тъмен, нерешен, неокончателен прил. уклончив, двусмислен, неразбираем прил. висящ, неуреден прил. междинен, трудно определим прил. мъчноопределим …   Български синонимен речник

 • неразбираем — прил. загадъчен, таен, тайнствен, потаен, неясен, неразгадаем прил. двусмислен прил. озадачаващ, объркващ прил. труден за разбиране, отвлечен …   Български синонимен речник

 • неясен — прил. замъглен, мътен, тъмен, мъглив, мъгляв, мрачен, неопределен, неоформен, неочертан прил. смътен, неизяснен, несигурен, съмнителен, непонятен, нерешен, неразбран, неразбираем, забъркан, заплетен прил. блед, бледен, слаб прил. глух, хрипкав,… …   Български синонимен речник

 • неясно формулиран — словосъч. неясен, смътен, неопределен, съмнителен, двусмислен …   Български синонимен речник

 • символичен — прил. алегоричен, фигуративен прил. двусмислен прил. метафоричен, образен, изпълнен с метафори прил. привиден, мним, проформа …   Български синонимен речник

 • смътен — прил. неясен, тъмен, замъглен, мътен, помътнен, затъмнен, мъглив, потъмнен, забулен, помрачен, мрачен прил. неопределен, неоформен, неочертан, двусмислен, неразбираем, неразбран, забъркан, заплетен, непонятен, необясним, неизвестен, неразгадаем,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”